PALVELUMME

LÄHTÖKOHDAT JA MAHDOLLISUUDET

  • Yrityksen johtaminen on vaativaa työtä. Sen ei silti tarvitse olla ikävää
  • Maanantai voi olla viikon paras päivä koko porukalle
  • Työskennellessä yrityksen sisälle syntyy hyvää mieltä, rikkaita ajatuksia ja yhteinen suunta
Liiketoiminta kertoo perustellen johdolle yrityksen tilan menneisyyden ja tulevaisuuden. Vastaavasti asiakkaat näkevät selvästi yrityksen tekemisen voiman, tuotteet ja puhtaan palvelun.

Kuinka teillä oikeasti menee tällä hetkellä? Entä jatkossa, kuinka nopeasti pystytte mukautumaan muutoksiin?

Onko resurssit yllättäviin muutoksiin riittävät?

Toimiiko yritys yhteisen vision, strategian ja arvojen mukaisesti yhdessä?

Onko yrityksen työmoraali ja ilmapiiri positiivinen, innostava ja innovatiivinen? Onko maanantaina kiva tulla töihin?

Onko henkilökunnalla ja johdolla riittävästi tietoa oman työnsä suorittamiseen?

Kykeneekö yrityksen henkilökunta ratkaisemaan omassa työssään eteen tulevia haasteita ja keksimään niille kyvykkäitä ratkaisuita?

Onko yrityksen johtaminen mielekästä?

BUSINESS CORE SOLUTION BCS – ASIANTUNTEMUS APUNASI

  • Automaatio ja digitalisaatio
  • Johtaminen ja hyvinvointi
  • Markkinointi
  • Logistiikka
  • Yritystoiminnan poikkeustilanteet

Rakennamme yrityksille palveluita, jotka vahvistavat liiketoiminnan ydinalueiden taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia

Toimintamme pohjana on aina vahva ymmärrys sinun liiketoiminnastasi, tarpeista ja tavoitteista

Vahvistamme asiantuntemuksella yritystoimintasi hallintaa, kehittämistä, strategiaa ja uudistamista

Rakennamme ja sopeutamme hallittuja ratkaisuita liiketoiminnan muutostilanteisiin

Markkinointiosaamisemme vie liiketoimintasi näkyvyyden uuteen aikaan

Ratkaisemme pitkällä kokemuksella myös liiketoiminnan ongelmia ja poikkeustilanteita, positiivisesti ja tukien

Valikko