PALVELUMME

TILANTEEN KARTOITUS JA TAVOITTEET

 • Mikä tilanne nyt realistisesti
 • Yrityskulttuurin ja arvomaailman tunnistaminen
 • Tavoitteiden asettaminen – toiminta, talous ja johtaminen
 • Työhyvinvointi ja henkilökunnan yhteistoiminta

Miten yritys pärjää tällä hetkellä? Millä eväillä myös jatkossa?

Onko rahoitus ja resurssit riittäviä?

Toimiiko yritys yhteisen vision, strategian ja arvojen mukaisesti yhdessä?

Onko yrityksen työmoraali ja ilmapiiri positiivinen, innostava ja innovatiivinen? Onko tiedonkulku sujuvaa?

Onko yrityksen johtaminen helppoa?

Kykeneekö yrityksen henkilökunta ratkaisemaan omassa työssään eteen tulevia haasteita ja keksimään niille kyvykkäitä ratkaisuita?

BUSINESS CORE SOLUTION BCS – ASIANTUNTEMUS APUNASI

 • Digitalisaatio
 • Kulttuuri
 • Logiikka
 • Logistiikka
 • Markkinointi
 • Poikkeustilanteet
 • Strategia
 • Toimitusketjut

Rakennamme yrityksille palveluita, jotka vahvistavat liiketoiminnan ydinalueiden taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia

Toimintamme pohjana on aina vahva ymmärrys sinun liiketoiminnastasi, tarpeista ja tavoitteista

Vahvistamme asiantuntemuksella yritystoimintasi hallintaa, kehittämistä, strategiaa ja uudistamista

Rakennamme ja sopeutamme hallittuja ratkaisuita liiketoiminnan muutostilanteisiin

Markkinointiosaamisemme vie liiketoimintasi näkyvyyden uuteen aikaan

Ratkaisemme pitkällä kokemuksella myös liiketoiminnan ongelmia ja poikkeustilanteita, positiivisesti ja tukien

Valikko